Dags- och veckorytm

 

 

 

Övning är studerandens huvudsyssla!

Systematik är viktigt i övandet.

Bokför ditt övande i perioder.

Definiera i ditt eget spelande
0 = vilodag
1 = mycket lätt dag
2 = ganska lätt dag
3 = vanlig övningsdag
4 = ganska tung dag
5 = mycket tung dag

Uppskatta den dagliga helhetsbelastningen (räkna ihop veckans tal) och anteckna den i övningsdagboken.

Du kan också anteckna innehållet i övningarna, timantal (netto) samt hur det kändes – vad gick bra, vad gick inte lika bra i övandet.

(Obs.! Siffrorna betyder inte antal övningstimmar)