Tips och uppföljning

 

 

 

Här finns samlat tips för hur du hittar effektiva sätt att öva. Om du har fler användbara praktiska idéer kan du skicka dem till responspostlådan, så fyller vi på listan.

Symptomdagbok

Gör en tre veckors uppföljning i kalendern:

 • Mängden spelande och övning
 • Symptomens förekomst och styrka
   

 

 

Vad ska man göra om man är övertränad?

       Överträningssymptom hos musiker
 

 • återhämtningen blir långsammare
 • känsligheten försvinner
 • soundet blir tilltäppt
 • allmän känsla av klumpighet i spelandet  Börja med dessa
   

 • Ät hälsosam och mångsidig mat
 • Kolhydrater kan hjälpa till i återhämtningen
 • Se till att du sover gott och tillräckligt länge
 • Kontrollera att du inte gnisslar tänder om natten
 • Sköt om din fysiska kondition
 • Rör på dig helhetsbetonat (simma, promenera, cyckla...)
 • Uteslut möjlig styrketräning för en tid
 • Gå på voice massage eller vanlig massage
 • Undvik stress
 • Gå igenom med din lärare hur avspänd din spelteknik är
 • Öva bara lite: en mer belastande dag/vecka, spela annars lätt
 • Fundera tillsammans med din lärare eller någon motsvarande expert på planeringen av din framtida övning
 • Uppsök läkare, ta med dig din övningsdagbok och symptomdagbok


Kom ihåg att det kan ta månader eller till och med år att återhämta sig om du redan länge har kämpat med att överbelasta ditt spelande.

Repetitionlista

Gör en lista på din repertoar för det kommande året. Kopiera från noterna de tekniskt krävande ställena och klipp och limma dem till en skild ”repetitionslista”.

Spela igenom listan långsamt och korrekt varje dag.

Då du övar ett eller två verk i sin helhet kommer ställena i listan att bli tillräckligt repeterade motoriskt redan i förväg, och när du börjar bearbeta ett nytt verk bemästrar du redan i stort sett de svåra ställena som kräver motorisk repetition.

Myntmetoden

Försök att spela svåra ställen rätt tre gånger i rad. Börja med att placera tre mynt i vänstra hörnet av notstället.

 • Då du lyckas spela rätt flyttar du det första myntet från vänster till höger sida på notstället.
 • Om du också lyckas i ditt andra försök, flytta då det andra myntet från vänster till höger.
 • Om det andra försöket misslyckas ska du flytta det första myntet från höger sida tillbaka till vänster, och sen börjar du om från början med alla tre mynt till vänster.

Senare då dina övningsmetoder har förbättrats kan du övergå till att öva med fem mynt.

Om du misslyckas tre gånger i rad ska du förändra ditt sätt att öva.

Praktiska tips
 • Öva först långsamt i ditt sinne.
 • Sakta ner tempot, snabba upp tempot.
 • Variera stället där du börjar och slutar.
 • Lokalisera problemet, förenkla problemet.
 • Förkorta avsnittet, förläng avsnittet.
 • Förändra bindebågarna, förändra artikulationen.
 • Förändra rytmen, ändra platsen för första taktslaget.
 • Spela noterna snabbt i grupper av två eller flera noter, med pauser mellan grupperna.
 • Öva en sak i taget.
 • Avskilj spelandets grundfunktioner, öva dem skilt.
Variation

Öva noggrannare igenom din repertoar varannan dag. Fokusera mera på detaljer varannan dag.

Öva stycket från början till slut i mindre avsnitt. Det kompenserar för om du under framträdandet möjligen blir trött eller tappar koncentrationen.

Ändra varje dag på det ställe i verket där du börjar spela.