Skydd av hörseln

 

 

 

 

Hörseln måste alltid skyddas. En musiker ska fästa uppmärksamhet både på sina arbets- och övningsomständigheter. I små utrymmen blir bullernivån skadlig överraskande snabbt. Man ska skydda öronen även under fritiden. När man använder hammare, borr eller gräsklippare ska man alltid använda öronproppar eller hörselkåpor.

85 dB 8 hrs
88 4
91 2
94 1
97 30 min
100 15
103 7,5
106 3,75
109 <2

 

En trygg dagsdos i en bullernivå på i medeltal 85 decibel är åtta timmar. Vid en bullernivå på 100 decibel överskrids den trygga dagsdosen redan vid 15 minuter.