Sångare

 

 

 

Läs först avsnittet Allmänt om ergonomi.

En god sångare behärskar sitt instrument det vill säga hela kroppen från topp till tå. Kroppskontrollen baserar sig på bäckenets och ryggradens mittställning, bröstkorgens rörlighet, fri andning samt ett bra stöd för skulderbladen.

I mittställningen upprätthålls ryggradens naturliga bågform. Ryggradens böjning är individuell, så i mittställning har alla olika ställning på ryggrad och bäcken.

För att hitta en bra sångställning ska sångaren först se över sin bäckenställning. Man hittar mittställningen för bäckenet till exempel via ytterlägena. Mittställningen ger bästa möjliga rörlighet av bäckenet samt kontroll av de djupa magmusklerna och bäckenbottenmusklerna (stöd). Bäckenets mittställning möjliggör också en god kontroll av bröstryggradens och bröstkorgens mittställning, varvid andningen är fri.

Även mittställningen för bröstryggen kan man hitta till exempel via ytterlägena. Då bröstryggen och bröstkorgen är i mittställning är bröstbenet i upprätt ställning och de raka ryggmusklerna är aktiva men inte spända. Bröstkorgen/bröstryggen och bäckenet ska från sidan sett vara i rak linje med varandra. Om bröstkorgen lutar bakåt i förhållande till bäckenet, försämrar det bröstkorgens och mellangärdets rörelse och andningen.

Bäcken och ryggrad i mittställning, stödet hos nedre delen av buken är bra och hakområdet är avspänt.

Bäckenet framme, bröstryggraden rundad och bak, huvudet framme.


För att hitta huvudets och nackens mittställning ska man skjuta huvudet turvis framåt och bakåt och stanna med huvudet i mittställning, varvid man har fri rörlighet mellan skallen och nackryggen. Nacken, huvudet och hakleden inverkar på kontrollen av halsmusklerna, hakmusklerna och strupmusklerna. Huvudet och nacken ska vara i mittställning så att de djupa nack- och halsmusklerna som håller upp huvudet kan fungera. De här musklerna är så kallade stödmuskler, som gör det möjligt att spänna av de ytliga musklerna. Om huvudet lutar för mycket framåt (vilket ofta beror på felaktig ställning i ryggraden) ökar spänningen i nackmusklerna, hakmusklerna och halsens ytliga muskler, vilket stör sångtekniken.

Bröst- och halsryggraden i mittställning, käkleden i mittställning och med fri rörlighet.

Bröstryggraden rundad och huvudet framme, trakten kring hakan och halsen spänd.


En bra ställning i bröstryggen och bröstkorgen ger bra funktionsförutsättningar för skulderbladens stödmuskler. Skulderbladen ska ligga platt mot revbenen, varvid axlarna är i en naturlig ställning. Skulderbladets ställning påverkar också sångrösten. Om skulderbladet lutar framåt och/eller vinklas upp från revbenen fungerar stödmusklerna dåligt och försämrar dessutom bröstkorgens rörlighet. Det är svårt att uppfatta skulderbladets tredimensionella rörelser, så en sångare kan behöva professionell hjälp för att öva upp rätt ställning för skulderbladet.

Viktiga underhållsrörelser för sångare är övningar som upprätthåller ryggradens och bröstkorgens rörlighet samt andningsövningar i kombination med dem.