Bullerbekämpning

 

 

 

Buller är som ett gift för hörseln. Buller kan och ska bekämpas. Ett effektivt sätt att bekämpa buller är att undvika det. Alltid är det inte möjligt. Elektroniskt förstärkt musik kan alltid förstärkas mindre. Ett rum kan göras mindre bullrigt: till exempel är ett större rum med ytor täckta av mjukt material (akustikskivor, väggbeklädnader, mattor) bättre för hörseln. Även för ett akustiskt instrument kan det finnas ett högklassigt, men mindre bullrigt alternativ.