SPELTEKNIK OCH ERGONOMI


En bra spelställning är grunden för bra spelteknik

I en bra spelställning

  • fungerar lederna ekonomiskt och naturligt
  • fungerar musklerna optimalt

I bra spelteknik ingår

  • att utjämna belastningstoppar med hjälp av pauser
  • uppvärmning före och efter, tänjningar

Med ergonomiska faktorer (t.ex. stol, notställ) kan man