FYSISKA EGENSKAPER

 

 

En musikers fysiska egenskaper sammanhänger med

  • ålder och kön
  • individuell anatomi
  • musikerns allmänna välmående
  • ärvd / uppövad fysiologi
  • ärvd / uppövad kroppskontroll

 

De fysiska egenskaperna ska dessutom vara i harmoni

  • med det instrument som används
  • med rådande övnings- och spelomständigheter
     

Erja Joukamo-Ampuja och Jouko Heiskanen