Superkompensation

 

 

 

Efter en tung övningsdag tar det ungefär ett dygn innan muskelkonditionen har återställts. Under följande dygn, som innehåller lätt övning, utför kroppen en extra förstärkning av den ansträngda muskeln. Denna förstärkning kallas superkompensation.

Genom att alternera tunga och lätta dagar säkerställer man alltså att musklernas energilager ersätts och att man uppnår tillräcklig övningseffekt i långa och högeffektiva övningar.


Nyttan med superkompensation

Rätt periodisering av belastning och återhämtning främjar övningseffekten.

Mer information om superkompensation

 

För att utveckla kunnandet och tekniken behövs goda inlärnings- och övningsförhållanden, lämplig och rätt ledd övning samt höjning av kravnivån i enlighet med spelarens nivå. Undervisningens mål är en musikprestation på toppnivå, ett framförande som genomförs väl även under svåra omständigheter och hårt tryck. Inlärning av toppteknik förutsätter också goda fysiska egenskaper hos musikern.

Musikstuderande som övar regelbundet kan ibland erfara hur utvecklingen plötsligt stannar av och resultaten uteblir trots kraftig ansträngning.

En orsak till att utvecklingen stannar av kan vara att övandet saknar systematik. Även om målsättningen skulle vara realistisk och tidtabellen sansad, mattas utvecklingen av på grund av alltför schematisk övning. Rutinmässig övning ger inte kroppen tillräcklig omväxling. Kroppen vänjer sig vid bekanta stimuli och denna tillvänjning främjar inte utvecklingen.

Utvecklingen kan stanna av på grund av alltför ansträngande övning, som gör att musklerna inte återhämtar sig ordentligt. Med tiden blir kroppen ”övertränad”, varvid spelandet förlorar känsligheten och smidigheten och det kan bli kraftlöst och stelt.

Kroppen har ett naturligt behov att uppnå balans. Den strävar efter att finna en bekant och trygg rytm i till exempel sömn och måltider. Också när man övar är det lätt att man gör saker så som man alltid gjort. I detta letande efter balans döljer sig också utvecklingens hemlighet. Eftersom kroppen strävar efter att anpassa sig till belastningen gör övning att kroppen börjar reparera sig själv. När kroppen reparerar skadorna som övandet åstadkommit överdriver den oftast litet, det vill säga förstärker vävnaderna lite extra för säkerhets skull, så att de blir starkare än förr. På detta sätt förstärks musklerna och konditionen blir bättre. Fenomenet kallas superkompensation. Överkompensationen som övandet medför är större ju effektivare eller mer främmande övandet är för kroppen.

På ungefär ett dygn återställer kroppen skadorna och under det andra dygnet förstärker kroppen de ställen som belastats. Om man vill utnyttja superkompensationen efter återhämtning måste man när man övar se till att en tyngre träningsdag följs av en lättare dag så kroppen får ro att förstärkas.

Övning orsakar trötthet och minskat energiförråd. Genom att rytmisera övningen dimensioneras belastningen och återhämtningen så att energiförråden ersätts och man uppnår den eftersträvade träningseffekten. Musikern bör iaktta den egna kroppens tolerans (reflektera över den tillsammans med läraren) samt planera övningen enligt de egna energiförråden och hur de ersätts.

Genom hårda övningar och övningspass uppnår man belastningstålighet. Med lätta övningar och övningspass upprätthåller man egenskaperna, utvecklar kunnandet och känsligheten, främjar prestationens resurshushållning och möjliggör återhämtning. Med rätt slags rytmisering ökar man alltså effektiviteten i hårda övningar, främjar återhämtningen och gör att prestationsförmågan utvecklas snabbare (superkompensation).