Suggestion

 

 

 

Suggestion kan delas upp i självsuggestion och socialt suggestiva normer. Av dessa är självsuggestion viktigare för spelövning. Det innebär inte att man upprepar "jag är bäst" om och om igen, utan självsuggestion är instruktioner som man ger åt sig själv i ett avslappnat sinnestillstånd, och dessa har en stor betydelse för det undermedvetna. Suggestionen föreslår att personligheten väljer mellan olika alternativ (t.ex. jag litar / jag litar inte).

För att fungera som en suggestion ska en mening uppfylla tre krav. Den ska vara trovärdig, positiv och kort. "Jag litar på mig själv" är ett exempel på en bra suggestion. Befallande suggestioner som innehåller ord som "borde" eller "måste" lönar det sig att undvika. De framkallar bara undermedvetet motstånd.