BIOLOGISKA EGENSKAPER

 

 

De fem centrala biologiska egenskaperna hos en musiker finns i cirkeln nedan.

 

 

 

 

När musikern övar alla de biologiska grundfaktorerna lika mycket, skapas en stadig grund för livslångt spelande.

Betydelsen av mångsidig övning för musikern kan förklaras även med vågmodellen, i vilken olika delfaktorer kompletterar varandra. Modellen framhäver betydelsen av mångsidig övning.