HÖRSELNS FYSIOLOGI

 

 

 

 

 

Ljud är mekaniska vågor i luften som örat omvandlar till elektriska impulser som rör sig längs hörselnervbanorna. I hörselbarken och på andra ställen i hjärnan omvandlas den elektriska impulsströmmen till en begriplig hörselförnimmelse.

En animering av örats funktioner

Kort och mer ingående om örats uppbyggnad och hörselsinnets funktioner.