Inlärningsförmåga, inlärningstekniker

 

 

 

En förutsättning för god inlärning är tro på den egna inlärningsförmågan. Om vi inte tror på att vi kan lära oss någon viss sak, lär vi oss det sannolikt inte heller. För musiker på toppnivå är det typiskt att se övning som problemlösning: "Vad ska jag göra för att få det här stället att flyta?" Om man inte klarar av ett visst ställe behöver man alltså inte ifrågasätta sin egen inlärningsförmåga. Man har helt enkelt inte ännu hittat den rätta inlärningstekniken och då ska man pröva på någon annan teknik.

Förhandsförväntningar gällande såväl inlärning som framförande blir lätt självuppfyllande profetior, och ibland är det svårt att veta om någonting faktiskt är så svår som vi tror, eller om vi förstör våra inlärningsmöjligheter på förhand genom att tro att det ändå inte kommer att lyckas.