Dagsrytm för förberedelseperiod inför tävling eller examen

 

 

 

Under perioder som förbereder för tävling intensifieras övandet och helhetsbelastningen blir hög. Tunga dagar är effektiva dagar under den förberedande perioden, medan de under grundkonditionsperioden är kvantitativa dagar. I slutet av den förberedande perioden övergår man i dagsrytmen från tre övningstoppar till två så att man uppnår tillräcklig effekt i de hårdaste övningarna och återhämtningen säkras. Minskningen av övningens helhetsbelastning inplaneras efter hur toppformen utvecklar sig. Fortsättningsvis måste man komma ihåg att ta det lite lugnare var fjärde vecka för att säkerställa musklernas energiintag.

Då man förbereder sig för tävling/examen/konsert är det viktigt att veckans helhetsbelastning är låg. Den sista hårda övningen gör man vanligtvis 4-5 dagar före prestationen. Efter detta gör man återställande övningar, fyller på energilagren och gör finputsande övningar beroende på instrument och musiker.

Under på varandra följande tävlingsprestationer är det viktigaste att man främjar återhämtningen genom tänjning och muskelvård. Viktigt är också vila, energipåfyllning (kost) och de grundövningar som instrumentet kräver.

Helhetsbelastningen sjunker (jämfört med en tung vecka).