Rädsla för mislyckanden

 

 

 

En hållbar kreativitet uppstår då man känner igen sin egen identitet och håller sig trogen till den. För att kunna uttrycka sig musikaliskt måste en musiker lära sig att ta risker. Att ta det säkra för det osäkra skapar sådan kontroll i spelandet som framstår som fysisk och psykisk spänning, och hindrar musiken från att flöda fritt. Denna lätta spänning ökar också möjligheten för misstag.

Alla misslyckas någon gång. Det lönar sig att jobba med sig själv så att man genuint lär sig acceptera att misslyckanden är möjliga, i stället för att använda mycket av sin mentala energi på att förtränga rädslan. Det är också bra att definiera för sig själv hurdan en lyckad och hurdan en misslyckad prestation är, samt fundera hur man kunde använda det eventuella perfektionistiska kravet i sig för att befrämja sin spelkunskap, i stället för att kväva sig själv.


Samuel Beckett: "Fail, fail again, fail better!"”