Försämring av hörseln

 

 

 

En plötslig försämring av hörseln kan bero på att hörselgången har fyllts med vax. En plötslig försämring av hörseln kan också orsakas av en skada i innerörat. Snabbt försämrad hörsel är alltid en katastrof för en musiker och i en sådan situation ska man alltid snabbt uppsöka öronläkare.

Åldersrelaterad hörselnedsättning (presbyacusis)

Kuva: Taulukko - ikähuonokuuloisuus

Ett exempel på åldersrelaterad hörselnedsättning är försämrad förmåga att höra höga frekvenser (2000-8000 hertz)

Människans hörsel börjar försämras redan i tjugoårsåldern. Åldersrelaterad hörselnedsättning riktar sig till höga frekvenser. Åldersrelaterad hörselnedsättning är starkt genetisk och dess utveckling är mycket individuell. En tredjedel av befolkningen i pensionsåldern har försämrad hörsel, oftast åldersrelaterad sådan.

Bullerskada

Kuva: kuulokäyrä

Denna hörselkurva uppvisar en typisk bullerskada med en hörselnedsättning i frekvensområdet 4-6000 hertz.

Buller är kraftigt och skadligt ljud. Också musik kan vara buller. Bullerskador är den näst vanligaste orsaken till nedsatt hörsel i vuxen ålder, efter åldersrelaterad hörselnedsättning. En permanent bullerskada kan uppstå på grund av långvarig utsättning för buller eller av ett enskilt väldigt kraftigt ljud. Buller som överskrider 80 dB kan vara skadligt för hörseln. Hur känslig man är för bullerskador är individuellt. Bullret är som ett gift som ansamlas. Om öronen utsätts för för mycket buller under lång tid orsakar det till slut en bullerskada.